Migraine en Spanningshoofdpijn

Veel mensen hebben last van spanningshoofdpijn of migraine. De oorzaak van de meeste vormen van hoofdpijn is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat er onder andere sprake is van een verhoogde spanning in bepaalde spieren. Onder andere in het LUMC in Leiden wordt uitgebreid onderzoek naar hoofdpijn en migraine gedaan. In het Verenigd Koninkrijk en de USA is de behandeling van migraine met behulp van Botuline Toxine gebruikelijk en wordt daar zelfs al enkele jaren door de ziektekostenverzekeraars vergoed.

Dokter Tom van Eijk heeft al 15 jaar ervaring met het behandelen van migraine met behulp van Botox. 

Migraine, spanningshoofdpijn en Botuline toxine (Botox®, Azzalure®)

Botuline toxine is een middel waarvan de laatste jaren een positief effect is aangetoond bij allerlei aandoeningen waar sprake is van een verhoogde spierspanning. Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 75% van de migraine-( en andere hoofdpijn-) patiënten baat hebben bij het gebruik van Botuline toxine. Bij deze patiënten ontstaat er een duidelijke verlichting van de klachten.

Behandeling tegen migraine en spanningshoofdpijn in Laren en Amsterdam

Over het algemeen is een behandeling van de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Soms kan op geleide van pijn ook de achterzijde van het hoofd en de nek behandeld worden. In de praktijk komt het er op neer dat de patiënt een dagboek bijhoudt om te de resultaten zijn van de behandelingen met Botuline toxine tegen hoofdpijnklachten in diens specifieke situatie. Door middel van een aantal prikjes in een bepaald gebied worden de desbetreffende spieren minder sterk gemaakt. De injecties worden door de meeste patiënten niet als pijnlijk ervaren. Eventueel kan de huid verdoofd worden met behulp van een verdovende crème.

Het effect van de behandeling is altijd tijdelijk (vier tot zes maanden). Mogelijke bijwerkingen van behandeling met Botuline toxine hangt samen met de prik zelf (mogelijk een kleine blauwe plek) en het effect van de behandeling; soms is er sprake van enige spierzwakte in de ingespoten spieren. Ook dit effect is altijd tijdelijk.

In Nederland wordt deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraars. De prijs van de behandeling is afhankelijk van de hoeveelheid botuline toxine die nodig is voor een optimaal effect. In het algemeen zal de arts starten met een dosis, overeenkomstig de dosis voor één regio zoals in de cosmetische toepassing wordt gebruikt.