Gummy Smile

Wat is een gummy smile?

Wanneer je glimlach wordt gekenmerkt door te veel tandvlees, noemen we dat een ‘gummy smile’. Het is onmogelijk om een ​​goede definitie te geven van wat eigenlijk ‘te’ veel is. Dat hangt echt af van persoonlijke smaak. Soms kan een gummy smile het vervelend maken om te lachen op foto’s.

Wat veroorzaakt een gummy smile?

Verscheidene anatomische situaties kunnen een lachende glimlach geven;
– een korte bovenlip
– kleine tanden
– een hoge bovenkaak
– sterke spieren die de bovenlip heffen

Wat kan er gedaan worden om een ​​gummy glimlach te corrigeren?

Afhankelijk van wat anatomische oorzaak is van het zichtbaar worden van tandvlees zijn er verschillende behandelingsopties beschikbaar. De meeste van die opties bestaan uit een operatie van de lip, het tandvlees of het bot van de bovenkaak.

Aangezien het chirurgische aspect van deze behandelingen ingrijpend of beangstigend kan zijn, zoeken veel patiënten een mildere oplossing. Het verminderen van de hoogte van de lachlijn met botulinum toxine is een subtiele manier om een ​gummy smile te corrigeren.

Wat is de procedure?

Ten eerste wordt de lachlijn en de anatomische situatie beoordeeld en besproken om beter inzicht te krijgen in wat er gedaan kan worden. De ingreep zelf duurt ongeveer 1 minuut en bestaat uit twee of drie kleine injecties in de spieren die de bovenlip heffen. Na ongeveer een week is het effect zichtbaar. Het resultaat van de behandeling duurt drie tot zes maanden. Na die periode kan de behandeling herhaald worden indien gewenst.